Licence

Články, nebo jejich části je možné volně šířit za podmínky uvedení zdroje.

Jak zdrojovat KOTTEL

Na webu nebo v mobilních aplikacích uveďte KOTTEL jako zdroj, včetně odkazu na domovskou stránku, nebo na stránku s obsahem, který chcete použít. V tištěných médiích přidejte ke zdroji také adresu www.kottel.com

V případě, že chcete šířit obsah stránek KOTTEL za jiných podmínek, napište mi.

Licence Creative Commons